SẢN PHẨM

thông tin liên hệ
Ms. Duyên
QL (Tiếng Việt) - 033 912 0044

Mr Cho (Giám đốc)
Tiếng Trung/Hàn -

-

-

Máy hàn laser

Máy hàn laser fiber
Máy hàn laser fiber
Máy hàn laser LWY200
Máy hàn laser LWY200
Máy hàn laser khuôn mẫu loại nhỏ
Máy hàn laser khuôn mẫu loại nhỏ
Máy hàn laser  sửa khuôn mẫu chuyên nghiệp
Máy hàn laser sửa khuôn mẫu chuyên nghiệp